Logo
pl gb ru

SZNUR DYLATYCYJNY

Sznur Dylatacyjny

SZNUR DYLATYCYJNY

Opis produktu i zastosowanie

Sznur dylatacyjny jest produkowany ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej. Służy do wypełnianie szczelin dylatacyjnych w celu uzyskania prawidłowego przekroju spoin dylatacyjnych i elastycznych, może byc stosowana na powierzchniach pionowych i poziomych, wewnątrz oraz na zewnętrz budynków. Zmniejsza zużycie materiału wypełniającego; jest elastyczny; nie ulega procesom starzenia.