Logo
pl gb ru

EMULBIT POLIHARD R

EMULBIT POLIHARD

EMULBIT POLIHARD R

Opis produktu i właściwości

Rozpuszczalnikowy , jednoskładnikowy impregnat do wzmacniania i gruntowania posadzek betonowych. Produkowany na bazie modyfikowanej żywicy akrylowej. Polihard R uszczelnia , wzmacnia zabezpieczaną powierzchnię oraz zapobiega pyleniu podłoża betonowego. W znacznym stopniu ogranicza brudzenie posadzek, wnikanie płynów i innych zanieczyszczeń. Ułatwia utrzymanie czystości. Zwiększa mrozoodporność, zapobiega karbonatyzacji, zwiększa odporność na chlorki

Zastosowanie

  • do impregnacji i gruntowania powierzchni betonoiwych
  • stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków,
  • do powierzchni poziomych i pionowych
  • obszar zastosowań:obiekty hydrotechniczne, obiekty zabytkowe, magazyny, obiekty użyteczności publicznej, garaże
  • na powłokę z EMULBIT POLIHARD R można nakładać warstwy hyroizolacyjne ( np płynna folia Emulbit FP1 FLEX), warstwy naprawcze, malować, mocować płytki, wylewać posadzki
Skład dyspersja żywicy akrylowej, modyfikowanej dyspersją krzemianową, środki pomocnicze
Kolor i konsystencja
biała ciecz
Gęstość około 1000 kg/m3
Zużycie 0,1 - 0,2 kg/m2 w zależności od podłoża
Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
Czas schnięcia około 1 godziny
Mycie narzędzi czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy
Opakowania kanistry plastikowe 1L i 5L

Pliki do pobrania