Logo
pl gb ru

INCRETE FK4

INCRETE FK4

INCRETE FK4

Opis produktu i właściwości

Jednoskładnikowa mieszanka do wykonywania betonu natryskowego. Materiał ten stanowi mieszankę wysokiej jakości cementu, specjalnie dobranego kruszywa, mikrokrzemionki oraz dodatków modyfikujących.

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2016-02-3285

Zastosowanie

  • Mieszanka przeznaczona jest do wykonania betonu natryskowego stosowanego do napraw dużych powierzchni betonowych konstrukcji inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty, tunele, mury oporowe, obiekty hydrotechniczne itp. Mieszankę tą można stosować do wykonania betonu natryskowego metodą „na sucho” przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń pneumatycznych służących do natrysku. Beton natryskowy z suchej mieszanki można stosować na odpowiednio przygotowanym wilgotnym podłożu betonowym (matowo-wilgotnym) – przy temperaturze podłoża i powietrza: od +5°C do +30°C.

Pliki do pobrania

ProduktSucha mieszanka do wykonania
betonu natryskowego
Nazwa artykułu
INCRETE FK4
Gęstość nasypowa1,9±5%
Ilość wody dodawanej przy mieszaniu
(na 30kg suchej mieszanki)
od 1,76 do 1,91 dm3
Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach dojrzewania
≥ 45 MPa
Wytrzymałość na zginanie
po 28 dniach dojrzewania

≥ 7 MPa

Skurcz w okresie twardnienia
1 ‰ ± 20%
Wytrzymałość na odrywanie od
podłoża betonowego po 28 dniach,
metodą „pull-off”
≥ 1,5 MPa
Mrozoodporność po 200 cyklach zamrażania
i odmrażania w wodzie w temp -18oC/+18oC
-ubytek masy
-spadek wytrzymałości na zginanie
-spadek wytrzymałości na ściskanie


- ≤ 5
- ≤ 20
- ≤ 20
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża
betonowego po 200 cyklach zamrażania
i odmrażania w wodzie w temp -18oC/+18oC metodą „pull-off”
≥ 1,5 MPa