Naprawa nawierzchni asfaltowych

1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Obejmuje usunięcie uszkodzonych fragmentów nawierzchni oraz oczyszczenie ubytku z luźnych części i zanieczyszczeń. Podczas tego etapu prac należy także usunąć spękane fragmenty nawierzchni wokół naprawianego obszaru. Krawędzie powinny być przycięte do pionu ręcznie lub piłą.

2. ODKUCIE SPĘKANEGO ASFALTU

Zniszczony   i   spękany    asfalt w naprawianym miejscu należy odkuć ręcznie lub z wykorzystaniem młota udarowego.

3. OCZYSZCZENIE PRZYGOTOWANEJ POWIERZCHNI

Odkute fragmenty asfaltu należy usunąć z naprawia- nego obszaru powierzchni, a następnie powierzchnię należy odpylić, na przykład poprzez wydmuchanie pyłu sprężonym powietrzem.

4. GRUNTOWANIE POWIERZCHNI MATERIAŁEM EMULBIT SYNTETYK DO GRUNTOWANIA

Gruntowanie wypełnionego ubytku nie jest wymagane. Jednak zastosowanie gruntu zwiększa skuteczność naprawy dzięki zwiększeniu przyczepności Diplax-u do naprawianego podłoża.

5. UŁOŻENIE WARSTWY NAPRACZEJ EMULBIT DIPLAX

Naprawę wykonuje się poprzez wysypanie materiału do naprawianego ubytku. Po wypełnieniu ubytku materiałem DIPLAX warstwę mieszanki wstępnie zagęszcza się ręcznie. Zaleca się aby minimalna głębokość naprawianego ubytku nie była mniejsza niż 30 mm zaś maksymalna grubość pojedyńczej warstwy nie powinna przekroczyć 60 mm po zagęszczeniu. W przypadku wypełnienia ubytków o większej głębokości zaleca się wypełnienie warstwami do maksymalnej głębokości 100 mm. Mieszanka EMULBIT DIPLAX może być nakładana w temperaturze otoczenia od -20oC do +40oC z wyjątkiem okresów intensywnych opadów deszczu lub śniegu. W celu zapewnienia korzystnej urabialności zaleca się aby wbudowywana mieszanka miała temperaturę nie mniejszą niż +5oC.

6. ZAGĘSZCZENIE MIESZANKI EMULBIT DIPLAX

Warstwę mieszanki w ubytku zagęszcza się ręcznie lub mechanicznie. Do zagęszczania ręcznego stosuje się taranek metalowy o macie około 20 kg. Do mechanicznego zagęszczania stosuje się ubijak wibracyjny lub walec stalowy. W przypadku zagęszczania ręcznego grubość warstwy nie powinna przekraczać 30 mm. Górna powierzchnia zagęszczanej mieszanki powinna wystawać od 1 do 3 mm ponad powierzchnię istniejącej nawierzchni. Spadek warstwy naprawczej powinien być zgodny ze spadkiem naprawianej nawierzchni.

7. PIELĘGNACJA I WYMAGANIA

Przy wykonywaniu prac w temperaturze powietrza powyżej +20oC należy wierzchnią warstwę wbudowanej mieszanki posypać piaskiem o granulacji 0/2 lub 0/4 mm. Nie należy pokrywać naprawianego ubytku lepiszczem asfaltowym. Związanie (utwardzenie) mieszanki następuje po odparowaniu lotnych składników. Wyremontowane fragmenty nawierzchni mogą być oddane do użytku natychmiast po wykonaniu naprawy.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this